Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účel zpracování osobních údajů:

Na základě pověření správce je zpracovatelem osobních údajů CNS a.s., IČO 261 29 558, se sídlem Nad Šafranicí 574, 276 01 Mělník, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka B 6233.

Osobní údaje žadatele budou zpracovány v rozsahu jména, rodného čísla, telefonního čísla, e-mailu a informace o zdravotním stavu (výsledku testování), a to výhradně po dobu 1 měsíce (od data realizace vyšetření) za účelem oznámení výsledku testu na SARS-CoV-2 (COVID-19) testované osobě, tj. subjektu těchto údajů.

Správce, který bude s osobními údaji nakládat:

Zdravotnické zařízení (laboratoř), které realizovalo vyšetření.

Zpracování osobních údajů podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Žadatel bere na vědomí, že jím poskytnuté údaje budou využívány a uchovány výhradně výše uvedeným zpracovatelem a výhradně za účelem definovaným tímto souhlasem.

Vyslovením souhlasu potvrzuji, že jsem byl informován o tom, kdo, v jakém rozsahu a jakým způsobem, bude osobní údaje zpracovávat, komu mohou být údaje zpřístupněny, jakož i o právu na přístup k informacím, o zpracování svých osobních údajů a práva na jejich opravu a ochranu.

Potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, zda poskytnutí osobních údajů je povinné, či dobrovolné a o případných následcích odmítnutí jejich poskytnutí.

Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů, byl realizován v rámci odběru vzorku v příslušné laboratoři, kde je také archivován podepsaný formulář.